Geen categorie

09 feb Lid van QFG

De Quality Flower Group Een samenwerkingsverband van een tiental Chrysanten, Gerbera/mini en Celosia kwekers op het gebied van de afzet. De kwekerijen bevinden zich voornamelijk in het rivierengebied en omvatten samen een areaal van circa 40 hectare. De leden van de groep kweken een breed sortiment van de diverse...

Lees meer

09 feb Betere gerbera’s door het nieuwe telen

nieuwsbrief glastuinbouwpact nieuwe telen: frans mans en paul blom]   Betere gerbera’s door Het Nieuwe Telen [intro] Gerberakweker Frans Mans past de komende maanden het verwarmingssysteem in zijn kas aan. Klimaatmetingen maakten duidelijk dat de temperatuur bij de planten niet op alle plekken op ieder moment optimaal is. Frans Mans...

Lees meer