Van 1989 tot nu

Van 1989 tot nu

In vogelvlucht van 1989 tot heden

Het is allemaal begonnen in de winter van 1989 met het eigenhandig bouwen van een kas van 2000 m². onderaan de Waaldijk in Zuilichem. In de zomer werden de eerste planten gypsophila perfecta geplant in de kas met daarnaast de buitenteelt van Gipskruid en Chrysanten. In 1991 werd door Prins Dokkum  3300m² kas bijgebouwd en is er overgeschakeld op de teelt van gipskruid op steenwol. In datzelfde jaar kreeg ik ook hulp van een lieftallige stagiaire die het zo goed naar haar zin had dat ze nu nog altijd binnen het bedrijf werkzaam is, echter nu als mede-ondernemer. In 1993 werd het gipskruid vaarwel gezegd en zijn we verder gegaan met de teelt van Paprika. In 2005 zijn we uiteindelijk met de teelt van germini begonnen. Het bedrijf was inmiddels gegroeid naar 12500 m² en in 2007 is hebben we in Zuilichem voor de laatste keer uitgebreid naar 16700 m² .

In 2011 zijn we ivm de Herstructurering van de glastuinbouw in Gelderland het verplaatsingstraject in gegaan wat uiteindelijk heeft geresulteerd in de aankoop van een voormalig rozenbedrijf van 33000m² in Tuil. In maart 2012 zijn we begonnen met het inrichten en ombouwen van 27000m² van de  kwekerij naar de teelt van germini. Eind van 2013 is de teelt in Zuilichem gestopt en zijn de kassen gesloopt. In 2014 is het oude gedeelte van de kwekerij in Tuil ingericht voor de teelt van 6000m2 Snijhortensia. Dit is een koude teelt waarbij wij proberen zoveel mogelijk door gekleurde bloemen te oogsten in de periode van juli t/m november.

In 2012 zijn wij dus in Tuil begonnen. In Zuilichem hebben wij altijd onder de naam Frans Mans gedraaid. Maar wij vonden het nu een goed idee om verder te gaan onder een andere naam. Wij hebben gekozen voor de naam Antonia wat de eerste naam van ons op 23 jarige leeftijd overleden zus is.

In Tuil kweken wij 2.7 ha germini in moderne opstanden voorzien van veel moderne snufjes. Zo telen wij onder gemiddeld 9ooo lux  en hangen er in de kas nivolatoren. Dit verticaal ventilatie systeem zorgt continu voor lucht circulatie aan de ene kant, maar zijn er ook voor dat de warmte, van de lampen bovenin de kas, bij de planten terecht komt. Hierdoor zijn wij instaat om het zo min mogelijk fossiele bandstoffen het jaarrond een goed en betrouwbaar product te leveren. Als vangnet voor de botrytus beschikken wij bovendien ook nog over een naoogst behandeling van cleanlight. Hierbij worden alle bloemen in de bosmachine ook nog bestraald door UV licht waardoor de eventuele botrytus sporen die zich toch nog op de bloemen genesteld hebben worden afgedood.